Gestió de despeses vinculades

La dificultat que suposa tenir coneixement del rendiment real que ens aporta el lloguer d'un bé, està directament relacionat amb tenir coneixement i control dels ingressos mensuals de quotes, però sobretot de les despeses vinculades al mateix.

Aquesta informació és encara més complexa en el cas de lloguers de curta durada o vacacionals, on els moviments són molt mes nombrosos.

CLIC for Rent li ofereix un senzill sistema de gestió de totes les despeses vinculades amb cadascun dels seus béns. Amb un format molt visual tan per introduir-los en el sistema, com per visualitzar-los.

I ho fem senzill perquè volem que els nostres clients ho tinguin fàcil. Que se sentin a gust amb nosaltres, encara que acabin de pagar la factura del lampista.

CLIC for Rent és el programari de gestió de lloguers de bens immobles

Pensat per a particulars i professionals que desitgen administrar les seves propietats de forma autònoma, còmode i segura amb el suport d'una eina en línia eficaç i disponible 24 hores, 7 dies per setmana, 365 dies a l'any. Què estàs esperant?