Temps

Actualment redactar el contracte de lloguer d'un bé està a l'abast de tot hom. No obstant això es pot perdre molt temps buscant informació i confirmant que el que trobem és el que realment necessitem i està vigent a nivell legal. Lent i insegur.

Amb CLIC for Rent pot estar tranquil:

De forma ràpida i segura, en qüestió de minuts, pot tenir donat d'alta un bé, un inquilí i el seu avalista. Tanmateix pot incloure les clàusules que vostè cregui necessàries.

Més ràpid impossible !!

CLIC for Rent és el programari de gestió de lloguers de bens immobles

Pensat per a particulars i professionals que desitgen administrar les seves propietats de forma autònoma, còmode i segura amb el suport d'una eina en línia eficaç i disponible 24 hores, 7 dies per setmana, 365 dies a l'any. Què estàs esperant?